FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Članek v časopisu Delo

Fiho deluje zakonito in pregledno

 

Denarja ni dovolj za vse zahteve

 

LJUBLJANA, 24.12.2008 Vodstvo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) zavrača očitke, da deluje nezakonito in nepregledno. Ceprav funkcionarji Fiha »posameznikov« niso navedli, je očitno, da so imeli v mislih tiste - zlasti iz YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa -, ki svoje proteste pošiljajo na številne spletne naslove. Direktor Janez Jug je na včerajšnji tiskovni konferenci med drugim pojasnil, da o delitvi sredstev odloca najvišji organ fundacije, to je svet, direktor pa izvršuje sklepe.

V tem letu so organizacijam razdelili nekoliko več kot 20 milijonov evrov, prihodnje leto bodo - na podlagi sklepov sveta na začetku decembra - razporedili 21,7 milijona evra. Invalidskim organizacijam bodo v letu 2009 namenili 14,12 milijona evrov. Od tega bodo za posebne socialne programe in delovanje namenili 12,04 milijona evra (za 258 posebnih socialnih programov na državni in 93 programskih sklopov na lokalni ravni), za naložbe v osnovna sredstva in vzdrževanje pa 2,07 milijona evra.

Humanitarne organizacije bodo v letu 2009 prejele 7,6 milijona evra. Od tega bo 5,98 milijona evra namenjeno za sofinanciranje 35 dobrodelnih organizacij, 1,33 milijona evra 17 organizacijam za samopomoč in 0,29 milijona evra sedmih humanitarnim organizacija za kronične bolnike.

Janez Jug je pojasnil, da vloge za dodelitev sredstev Fiha pregledata komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. Za tem jih obravnavajo člani sveta, za izvrševanje sklepov pa skrbi vodstvo fundacije. Nad vsem potekom bedi še nadzorni odbor fundacije. Poleg tega ima fundacija nadzorne skupine, ki po posameznih organizacijah pregledujejo namenskost uporabe sredstev.

Predsednik sveta Miran Krajnc je dejal, da je izredno vesel, da deluje v fundaciji, ki posluje in deluje tako pregledno in korektno. Doslej so se vsi očitki izkazali kot neutemeljeni. Po besedah člana sveta Fiha in predsednika nadzornega sveta Loterije Slovenije (LS) - glavni vir prihodkov fundacije so koncesijske dajatve LS Borisa Šuštaršiča cilji fundacije za leto 2008 niso bili le doseženi, ampak tudi preseženi, program za leto 2009 pa je dobro zastavljen. V zvezi z napadi na Fiho od posameznikov, ker jim fundacija ne more razporediti toliko sredstev, kolikor so jih sami nacrtovali, je Šuštaršič dejal: Moram povedati, da se programi posameznih invalidskih in humanitarnih organizacij (so)financirajo v okviru danih finančnih možnosti fundacije. In to je tisto, česar ti posamezniki ne razumejo.

JELENA GAČEŠA

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji