FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za pripravo aktov FIHO - 2. mandat 2003 - 2007Predsednica:

1. dr. Alenka Šelih


Podpredsednik:

2. Imre Jerebic


Člani:

3. dr. Mateja Kožuh Novak
4. Nace Kovač
5. Nevenka Ahčan
6. Ivo Jakovljevič

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji