FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za pripravo aktov FIHO - 5. mandat 2017 - 2022


1. Alojz KOVAČIČ, predsednik

2. Simon ©VARC, namestnik predsednika

3. Eva GRAČANIN , članica

4. Zdenka ORNIK, članica

5. Andrej PAGON, član

6. Martina PISKAČ, članica

7. Polona ©MID, članica

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji