FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam - 1. mandat 1990 - 2003Predsednica:

1. Marja STROJIN

Člani:

2. dr. Jože DAROVEC
3. Drago KUPNIK
4. Igor HRAST
5. Metka KLEVIŠAR
6. Imre JEREBIC
7. Jože FAGANEL

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji