FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


Hitre komunikacijske povezave za FIHO zagotavlja T-2

 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam - 2. mandat 2003 - 2007Predsednik:

1. Drago Kupnik


Podpredsednica:

2. Dragica Bac


Člani:

3. Imre Jerebic
4. Tatjana Fink
5. mag. Geza Filo
6. Igor Hrast
7. dr. Mateja Kožuh Novak

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji