FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam - 3. mandat 2008 - 2013Predsednik:

1. mag. Nace Kovač


Namestnica predsednika:

2. Nataša Dernovšček Hafner


Člani:

3. Franc Dolenc
4. mag. Geza Filo
5. Peter Tomažič
6. Srečko Brumen

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji