FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM - 4. mandat 2012 - 2017


1. Srečko BRUMEN, predsednik

2. dr. Nataša DERNOVŠČEK HAFNER, namestnica predsednika

3. Ilija ANTOLOVIČ, član

4. Gregor KOBAL, član

5. Alojz RUDOLF, član

6. Peter SVETINA, član

7. Peter TOMAŽIČ,član

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji