FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM - 5. mandat 2017 - 2022


1. Ljubo HANSEL, predsednik

2. Ljiljana VUČENOVIĆ, namestnica predsednika

3. Alojz KOVAČIČ, član

4. mag. Edo Pavao BELAK, član

5. Alojz RUDOLF, član

6. Simona STEGNE, član

7. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN,član

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji