FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam - 1. mandat 1990 - 2003Predsednica:

1. Nevenka AHČAN

Člani:

2. mag. Janez DROBNIČ
3. Slavko RIBAŠ
4. Ivo ŠKOF
5. Zora TOMIČ
6. Jože ZUPANC
7. Stanislav ŽIGON

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji