FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam - 3. mandat 2008 - 2013Predsednica:

1. Mateja De Reya


Namestnik predsednice:

2. Midhet Huskič


Člani:

3. mag. Vladimir Pegan
4. Ivan Košak
5. Matjaž Juhart
6. Drago Šajn
7. Dane Kastelic

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji