FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM - 4. mandat 2012 - 2017


1. Mirjam KANALEC, predsednica

2. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL, namestnica predsednice 

3. Mateja DE REYA, članica

4. Ivo JAKOVLJEVIČ, član

5. Petra ZAJC, članica

6. Drago ŠAJN, član

7. Roman VELIKONJA, član

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji