FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


Hitre komunikacijske povezave za FIHO zagotavlja T-2

 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM - 5. mandat 2017 - 2022


1. Mirjam KANALEC, predsednica

2. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL, namestnica predsednice 

3. Vinko BILIČ, član

4. Polona CAR , članica

5. Ivo JAKOVLJEVIČ, član

6. Milan KLAJNŠEK , član

7. Zdenka ORNIK, članica

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji