FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


Hitre komunikacijske povezave za FIHO zagotavlja T-2

 

Sestava - organi FIHO

Nadzorni odbor FIHO - 1. mandat 1990 - 2003Predsednik:

1. Janez PEZELJ

Člana:

2. Marjan BIZILJ
3. mag. Aljoša REDŽEPOVIČ

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji