FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Nadzorni odbor FIHO - 4. mandat 2012 - 2017


1. mag. Bogdan Dobnik - predsednik

2. Miran Krajnc - namestnik predsednika

3. mag. Tatjana ©vajger - član do 12.9.2016
....Mitja Čander - član od 1.2.2017 dalje

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji