FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Invalidske, humanitarne in športne organizacije si ne želijo privatizacije virov financiranja

Odziv Fundacije FIHO na sporočilo za javnost Komisije za preprečevanje korupcije

 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) nikoli ni nasprotovala izdelavi načrta integritete.


Edina vsebinska razlika med FIHO in Komisijo za preprečevanje korupcije je bila v tem, da fundacija lahko sama izdela načrt integritete, brez pomoči Komisije za preprečevanje korupcije 

(Ljubljana, 9. maja) – Ker je danes Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) prejela kar nekaj vprašanj predstavnikov medijev v zvezi z današnjim sporočilom ja javnost Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), podajamo enoten odziv na sporočilo.

1. V Fundaciji FIHO nikoli nismo, in tudi ne bomo, nasprotovali izdelavi načrta integritete, ki je izredno pomembno orodje za transparentnost delovanja javnih institucij ter krepitev pravne države. Edina pripomba, ki so jo imeli člani Sveta Fundacije FIHO, ki je najvišji organ Fundacije FIHO in katerega sklepe je dolžan uresničevati direktor FIHO, in ki je tudi botrovala preverjanju pravne podlage za izdajo odredbe za izdelavo načrta integritete na upravnem sodišču, je bila, da je fundacija po našem mnenju zavezana k izdelavi načrta integritete na podlagi 1. odstavka 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne pa na podlagi 2. odstavka 47. člena, kar pomeni, da lahko FIHO sam izdela načrt integritete, brez pomoči KPK. Iz sporočila za javnost KPK pa sledi, da FIHO nasprotuje izdelavi načrta integritete, kar seveda ne drži.

2. Izražamo razočaranje, ker Upravno sodišče RS v nobenem delu sodbe ni vsebinsko odgovorilo na naše navedbe v tožbi, temveč je na podlagi formalno lingvistične razlage zakonodaje izdalo sodbo, ki ne zadosti ustavno zajamčenim postulatom sodnega varstva v smislu varovanja človekovih pravic iz 23. člena Ustave RS, po katerem mora sodišče v sodbi vsebinsko odgovoriti na navedbe tožnika.

3. Sodbo Upravnega sodišča RS bomo seveda spoštovali. Ali se bo Fundacija FIHO pritožila na sklep, pa ni odvisno od vodstva fundacije, ampak od Sveta Fundacije FIHO, ki je, kot sem omenil že zgoraj, najvišji organ fundacije.

4. V FIHO smo v skladu z našimi navedbami v tožbi na podlagi 1. Odstavka 47. Člena Zakona o integriteti in preprečevanje korupcije že sredi decembra 2011 pristopili k izdelavi načrta integritete. Do danes se je delovna skupina sestala na 3 delovnih srečanjih in pripravila čistopis predloga načrta integritete ter spremljajočih dokumentov, ki čakajo na potrditev na Svetu FIHO v skladu z zakonsko določenimi roki za izdelavo načrtov integritete, in sicer do 5.6.2012.

5. Zadeva imenovanja osebe kot člana novega Sveta FIHO, ki je bila v času imenovanja zastopnik v organizaciji, ki lahko od FIHO prejema sredstva, ne moremo komentirati. Vlada RS še ni imenovala svojih treh predstavnikov v Svet FIHO, zaradi česar še nismo izvedli konstitutivne seje. Poleg tega je imenovanje stvar poslancev Državnega zbora, ki je najvišji demokratični organ v Republiki Sloveniji. Zato je potrebno vprašanja v zvezi s tem poslati Državnem zboru RS.

Štefan Kušar, v.d. direktorja FIHO

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji