FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Svet FIHO - 5. mandat 2017 - 2022


Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.

Na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije:

Predsednik sveta FIHO:
Andrej KLEMENC

Namestnik predsednika sveta FIHO:
Ivo JAKOVLJEVIČ

Člani:

1. Vinko BILIĆ, predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Polona CAR, predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Ivo JAKOVLJEVIČ,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Mirjam KANALEC,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Milan KLAJNŠEK,
predlagatelj: – Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
6. Zdenka ORNIK,
predlagatelj: Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Andrej PAGON,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
8. Martina PISKAČ,
predlagatelj: – YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
9. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
10. Polona ŠMID,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Na predlog Rdečega križa Slovenije:
11. Alojz KOVAČIČ

Na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Ljubo HANSEL

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
14. mag. Edo Pavao BELAK, predlagatelj: – Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT
15. Eva GRAČANIN, predlagatelj: – Društvo LEGEBITRA
16. Darjan MENCIGAR, predlagatelj: – Društvo STIGMA
17. Alojz RUDOLF, predlagatelj: – Zveza društev diabetikov Slovenije
18. Dragica SAJKO, predlagatelj: – Društvo za cistično fibrozo
19. Simona STEGNE, predlagatelj: – Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
20. Ljiljana VUČENOVIĆ, predlagatelj: – Društvo za nenasilno komunikacijo DNK–

V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije se kot predstavnike Vlade Republike Slovenije imenujejo:
21. Damijan JAGODIC, predlagatelj: – Vlada RS, Ministrstvo za zdravje
22. Andrej KLEMENC,
predlagatelj: – Vlada RS, Ministrstvo za finance
23. Simon ŠVARC,
predlagatelj: – Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve


Ljubljana, 26.6.2017

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji