SREČNO 2022

Beseda ‘srečno’ ni in naj ne bo le izraz navade, hiter stisk roke in bežni nasmeh. Je iskrena želja, ki v nas odzvanja še dolgo po tem, ko pospravimo novoletne okraske. V prihajajočem letu Vam želimo sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Ekipa FIHO

Svet FIHO sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2022

Ljubljana, 21.12.2021. Svet FIHO je na 23. seji dne 21.12.2021 sprejel razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2022. Organizacijam so bili že posredovani sklepi o razporeditvi in pripadajoče pogodbe v podpis.

Na isti seji so svetniki sprejeli tudi Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2020 in potrdili liste nadzornikov za izvajanje nadzora o namenski porabi sredstev FIHO.

 

Ocenjevanje vlog

Z upoštevanjem vladnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19, sta obe komisiji v skladu z javnim razpisom in veljavnimi akti FIHO dne 11.11.2021 pričeli z ocenjevanjem vlog invalidskih in humanitarnih organizacij, prispelih na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022.

Odpiranje vlog

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta dne 8. in 10. 11. 2021 odprli vloge, prispele na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022.

Člani sveta FIHO soglasno sprejeli Finančni načrt za leto 2022

Danes  je na sedežu FIHO potekala 22. redna seja Sveta FIHO.  Člani sveta so soglasno sprejeli Finančni načrt FIHO za leto 2022 v višini 19.200.000,00 in sicer:

  • za delovanje fundacije: 550.000,00 EUR
  • za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
  • za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR

in pripadajoče besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu v petek, 1. 10. 2021.

V zvezi z javnim razpisom bodo upoštevajoč epidemiološke ukrepe potekali informativni dnevi in sicer:

.  za HUMANITARNE organizacije v ponedeljek dne 4. 10. 2021 od 9.00 – 12.00 ure in

.  za INVALIDSKE organizacije v torek dne 5. 10. 2021 od 9.00 – 12.00 ure.

Svetniki so obravnavali tudi Poročilo o delu in finančnem poslovanju  FIHO v letu 2020 in imenovali delovno skupino, ki bo pripravila čistopis z vključenimi dopolnitvami iz razprave.

Posodobljena je bila sestava Delovne skupine za uresničevanje načrta integritete FIHO.

 Svetniki so obravnavali in sprejeli vse predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam v zvezi z razporeditvijo rezervnih sredstev in tudi predloge v zvezi s ponovnimi obravnavanimi vlog organizacij na podlagi pritožb zoper sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev.

Odlikovanje zveze slepih in slabovidnih

V ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 11. uri je v parku Vile Podrožnik potekala posebna slovesnost, na kateri je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob stoletnici delovanja državno odlikovanje zlati red za zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Slovesnega dogodka se je udeležila Mirjam Kanalec, predsednica Sveta FIHO, Vilko Kolbl, mag., v. d. direktorja pa je organizaciji ob prejemu državnega odlikovanja čestital in zaželel uspešno delovanje tudi v prihodnje.

21.seja Sveta FIHO

31. avgusta 2021, ob 10.00 uri, je na sedežu FIHO potekala 21. redna seja Sveta FIHO.

V počastitev spomina na preminulega svetnika Alojza Rudolfa so se mu člani sveta posvetili z minuto molka.

Na sejo sta bila vabljena Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenija d.d. in Peter Razpotnik, član uprave. Gosta sta svetnike in svetnice seznanila z aktualnimi predlogi novel Zakona o igrah na srečo ter odzivom, katerega je Loterija Slovenija d.d. posredovala Ministrstvu za finance Republike Slovenije.

Sledila je seznanitev Sveta o poslovanju FIHO, vzpostavitvi delovanja strokovne službe ter seznanitev s Poročilom o sistemskih korupcijskih tveganjih glede razdeljevanja sredstev FIHO.

Na predlog članov humanitarnih organizacij so svetnice in svetniki potrdili imenovanje Dragice Sajko v Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

In Memoriam Alojz Rudolf

Sporočamo vam, da nas je po dolgi in težki bolezni zapustil član Sveta FIHO g. Alojz Rudolf.  

Alojz Rudolf je bil aktivni član v FIHO in izjemno aktiven v Zvezi društev diabetikov Slovenije, kjer je opravljal funkcijo podpredsednika zveze.

Od njega se bomo poslovili na Žalah, v ponedeljek, dne 28. 6. 2021, ob 15.00 uri. Vsi, ki se mu želite pokloniti v njegov spomin, lahko to storite na Plečnikovih Žalah, v Ljubljani, v vežici Sv. Nikolaja, v ponedeljek, dne 28. 6. 2021, od 8.00 do 15.00 ure.

V imenu FIHO bo na pogrebni slovesnosti imel govor g. Ljubo Hansel, član Sveta FIHO in predsednik humanitarne komisije. Govor si lahko preberete tukaj.

Zaradi spoštovanja odloka NIJZ o začasni prepovedi zbiranja je število udeleženih na pogrebni slovesnosti omejeno.

Pogrebno slovesnost si lahko ogledate tudi istega dne 28. 6. 2021, ob 15.00 uri, in sicer na povezavi http://video.zale.si 
UI: 689644
Geslo: 34f31d

Naj počiva v miru.

za FIHO v.d. direktorja Vilko Kolbl, mag. 

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet, kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.  (Thomas Carlyle)
 

Izjava za javnost – STA

Svet fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljevanju: FIHO) je na 23. dopisni seji, dne 24. 5. 2021, potrdil izvolitev Mirjam Kanalec za predsednico Sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacijah – FIHO, do konca mandata 2017-2022.
Kanalčeva je ob potrditvi poudarila, da je vodenje Sveta FIHO odgovorna naloga, ki pa bo glede na porušen dialog predstavljalo pravi izziv. Upa, da bo uspelo umiriti strasti ter preseči nesoglasja in zamere, ki so se nakopičile v zadnjih letih. To od nas pričakujejo številni uporabniki posebnih socialnih programov, ki zaradi svoje invalidnosti živijo izključeno in diskriminatorno. To od nas pričakujejo nenazadnje tudi številni posamezniki, ki so se znašli v socialnih stiskah, kakor tudi država, ki je fundaciji dodelila izjemno pomembno funkcijo za trajne in splošno koristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije. Samo z usklajevanji in strpnim dialogom bo mogoče zopet vzpostaviti zaupanje, da bo Svet FIHO, kljub različnim interesnim skupinam deloval enotno in v skladu s poslanstvom fundacije. Različni interesi so popolnoma legitimna stvar, a kot predsednica želim preseči ta pogled in imeti v vidu končnega uporabnika.
Verjamem, da bomo svetniki skupaj z novoimenovanim v. d. direktorjem Vilkom Kolblom, mag, odgovorno izpeljali naloge za normalizacijo razmer v fundaciji.
Prve korake, s pomočjo novega vršilca dolžnosti je Svet FIHO naredil že 8. 6. 2021, ko je med drugim potrdili sklep o razporeditvi sredstev FIHO za invalidske in humanitarne organizacije za leto 2021, kar so organizacije pričakovale že pol leta. Fundacija je zastala tudi pri izpolnjevanju zahtev Računskega sodišča. Čaka nas tudi oblikovanje potrebnih rešitev za razvoj fundacije, tudi tistih, ki jih predlaga KPK.

Na isti seji so člani/-ce Sveta FIHO z večino glasov vseh članov sveta za novega vršilca dolžnosti direktorja FIHO imenovali Vilka Kolbla, mag., za obdobje največ enega leta.
Kolbl, ki je sicer generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, prevzema funkcijo vodenja FIHO v izjemno zahtevnih in negotovih razmerah, v kateri se je znašla fundacija v zadnjem času. Dodaja, da je potrebno konsolidirati delovanje strokovne službe in organizacijsko podpreti izvajanje nalog vseh organov fundacije. Vse to bo z vzpostavitvijo ustreznega vodenja prispevalo k operativnosti fundacije in izvajanju njenega temeljnega poslanstva za podporo k skupnostni skrbi humanitarnih in invalidskih organizacija. Le-te bodo v kratkem prejele sklepe in pogodbe sofinanciranja za leto 2021, kar bo omogočilo prepotrebna izplačila sredstev za njihovo nemoteno delovanje. Marsikatera organizacija se je namreč v tem obdobju znašla v resnih finančnih, organizacijskih in strokovnih težavah. Prav zato si bomo na FIHO še v naprej prizadevali ohranjati in izvajati temeljni imperativ s podporo delovanju humanitarnim in invalidskim organizacijam. FIHO je namreč dolžna prvenstveno slediti transparentni in namenski razporeditvi in porabi sredstev v zasledovanju koristi uporabnikov socialnih programov vseh humanitarnih in invalidskih organizacij in krepiti družbeni ugled FIHO.
Zaključuje, kot izhaja iz njegove osebne izkušnje, da je v ospredje, pred vsemi interesi, potrebno postaviti človeka, v tem primeru uporabnika socialnih programov, mu pomagati, ga podpreti in krepiti njegovo socialno vključenost in kakovost njihovega življenja.

Vilko Kolbl, mag.
v. d. direktorja

Obvestilo o izplačilu akontacij za leto 2021, 9. 6. 2021

Svet FIHO je po informaciji v. d. direktorja Vilko Kolbl, mag. in računovodkinje sprejel sklep, s katerim se predlaga izplačilo šeste akontacije za leto 2021 v višini 1/12 iz leta 2020, in sicer dne 11. 6. 2021. Za nove prejemnike /invalidske in humanitarne organizacije/ se pripravi za izplačilo izračun v višini 6/12.
Poračun že izplačanih akontacij, glede na dodeljena sredstva za leto 2021 se opravi pri akontaciji za mesec julij 2021.
Sredstva za investicije se izplačajo predvidoma v drugi polovici junija.