Odlikovanje zveze slepih in slabovidnih

V ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 11. uri je v parku Vile Podrožnik potekala posebna slovesnost, na kateri je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob stoletnici delovanja državno odlikovanje zlati red za zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Slovesnega dogodka se je udeležila Mirjam Kanalec, predsednica Sveta FIHO, Vilko Kolbl, mag., v. d. direktorja pa je organizaciji ob prejemu državnega odlikovanja čestital in zaželel uspešno delovanje tudi v prihodnje.

21.seja Sveta FIHO

31. avgusta 2021, ob 10.00 uri, je na sedežu FIHO potekala 21. redna seja Sveta FIHO.

V počastitev spomina na preminulega svetnika Alojza Rudolfa so se mu člani sveta posvetili z minuto molka.

Na sejo sta bila vabljena Romana Dernovšek, predsednica uprave Loterije Slovenija d.d. in Peter Razpotnik, član uprave. Gosta sta svetnike in svetnice seznanila z aktualnimi predlogi novel Zakona o igrah na srečo ter odzivom, katerega je Loterija Slovenija d.d. posredovala Ministrstvu za finance Republike Slovenije.

Sledila je seznanitev Sveta o poslovanju FIHO, vzpostavitvi delovanja strokovne službe ter seznanitev s Poročilom o sistemskih korupcijskih tveganjih glede razdeljevanja sredstev FIHO.

Na predlog članov humanitarnih organizacij so svetnice in svetniki potrdili imenovanje Dragice Sajko v Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

In Memoriam Alojz Rudolf

Sporočamo vam, da nas je po dolgi in težki bolezni zapustil član Sveta FIHO g. Alojz Rudolf.  

Alojz Rudolf je bil aktivni član v FIHO in izjemno aktiven v Zvezi društev diabetikov Slovenije, kjer je opravljal funkcijo podpredsednika zveze.

Od njega se bomo poslovili na Žalah, v ponedeljek, dne 28. 6. 2021, ob 15.00 uri. Vsi, ki se mu želite pokloniti v njegov spomin, lahko to storite na Plečnikovih Žalah, v Ljubljani, v vežici Sv. Nikolaja, v ponedeljek, dne 28. 6. 2021, od 8.00 do 15.00 ure.

V imenu FIHO bo na pogrebni slovesnosti imel govor g. Ljubo Hansel, član Sveta FIHO in predsednik humanitarne komisije. Govor si lahko preberete tukaj.

Zaradi spoštovanja odloka NIJZ o začasni prepovedi zbiranja je število udeleženih na pogrebni slovesnosti omejeno.

Pogrebno slovesnost si lahko ogledate tudi istega dne 28. 6. 2021, ob 15.00 uri, in sicer na povezavi http://video.zale.si 
UI: 689644
Geslo: 34f31d

Naj počiva v miru.

za FIHO v.d. direktorja Vilko Kolbl, mag. 

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet, kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.  (Thomas Carlyle)
 

Izjava za javnost – STA

Svet fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljevanju: FIHO) je na 23. dopisni seji, dne 24. 5. 2021, potrdil izvolitev Mirjam Kanalec za predsednico Sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacijah – FIHO, do konca mandata 2017-2022.
Kanalčeva je ob potrditvi poudarila, da je vodenje Sveta FIHO odgovorna naloga, ki pa bo glede na porušen dialog predstavljalo pravi izziv. Upa, da bo uspelo umiriti strasti ter preseči nesoglasja in zamere, ki so se nakopičile v zadnjih letih. To od nas pričakujejo številni uporabniki posebnih socialnih programov, ki zaradi svoje invalidnosti živijo izključeno in diskriminatorno. To od nas pričakujejo nenazadnje tudi številni posamezniki, ki so se znašli v socialnih stiskah, kakor tudi država, ki je fundaciji dodelila izjemno pomembno funkcijo za trajne in splošno koristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije. Samo z usklajevanji in strpnim dialogom bo mogoče zopet vzpostaviti zaupanje, da bo Svet FIHO, kljub različnim interesnim skupinam deloval enotno in v skladu s poslanstvom fundacije. Različni interesi so popolnoma legitimna stvar, a kot predsednica želim preseči ta pogled in imeti v vidu končnega uporabnika.
Verjamem, da bomo svetniki skupaj z novoimenovanim v. d. direktorjem Vilkom Kolblom, mag, odgovorno izpeljali naloge za normalizacijo razmer v fundaciji.
Prve korake, s pomočjo novega vršilca dolžnosti je Svet FIHO naredil že 8. 6. 2021, ko je med drugim potrdili sklep o razporeditvi sredstev FIHO za invalidske in humanitarne organizacije za leto 2021, kar so organizacije pričakovale že pol leta. Fundacija je zastala tudi pri izpolnjevanju zahtev Računskega sodišča. Čaka nas tudi oblikovanje potrebnih rešitev za razvoj fundacije, tudi tistih, ki jih predlaga KPK.

Na isti seji so člani/-ce Sveta FIHO z večino glasov vseh članov sveta za novega vršilca dolžnosti direktorja FIHO imenovali Vilka Kolbla, mag., za obdobje največ enega leta.
Kolbl, ki je sicer generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, prevzema funkcijo vodenja FIHO v izjemno zahtevnih in negotovih razmerah, v kateri se je znašla fundacija v zadnjem času. Dodaja, da je potrebno konsolidirati delovanje strokovne službe in organizacijsko podpreti izvajanje nalog vseh organov fundacije. Vse to bo z vzpostavitvijo ustreznega vodenja prispevalo k operativnosti fundacije in izvajanju njenega temeljnega poslanstva za podporo k skupnostni skrbi humanitarnih in invalidskih organizacija. Le-te bodo v kratkem prejele sklepe in pogodbe sofinanciranja za leto 2021, kar bo omogočilo prepotrebna izplačila sredstev za njihovo nemoteno delovanje. Marsikatera organizacija se je namreč v tem obdobju znašla v resnih finančnih, organizacijskih in strokovnih težavah. Prav zato si bomo na FIHO še v naprej prizadevali ohranjati in izvajati temeljni imperativ s podporo delovanju humanitarnim in invalidskim organizacijam. FIHO je namreč dolžna prvenstveno slediti transparentni in namenski razporeditvi in porabi sredstev v zasledovanju koristi uporabnikov socialnih programov vseh humanitarnih in invalidskih organizacij in krepiti družbeni ugled FIHO.
Zaključuje, kot izhaja iz njegove osebne izkušnje, da je v ospredje, pred vsemi interesi, potrebno postaviti človeka, v tem primeru uporabnika socialnih programov, mu pomagati, ga podpreti in krepiti njegovo socialno vključenost in kakovost njihovega življenja.

Vilko Kolbl, mag.
v. d. direktorja

Obvestilo o izplačilu akontacij za leto 2021, 9. 6. 2021

Svet FIHO je po informaciji v. d. direktorja Vilko Kolbl, mag. in računovodkinje sprejel sklep, s katerim se predlaga izplačilo šeste akontacije za leto 2021 v višini 1/12 iz leta 2020, in sicer dne 11. 6. 2021. Za nove prejemnike /invalidske in humanitarne organizacije/ se pripravi za izplačilo izračun v višini 6/12.
Poračun že izplačanih akontacij, glede na dodeljena sredstva za leto 2021 se opravi pri akontaciji za mesec julij 2021.
Sredstva za investicije se izplačajo predvidoma v drugi polovici junija.

5. izredna seja in 20. redna seja Sveta FIHO, 9. 6. 2021

8. junija 2021, ob 10.00 uri, je na sedežu FIHO potekala 5. izredna seja Sveta FIHO, na kateri so člani/-ice obravnavali razmere na FIHO s predlogi ukrepov ter obravnavali in sprejeli sklepe o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2021. Sklepi in pogodbe bodo organizacijam poslani takoj po vzpostavitvi operativnosti strokovne službe, razporeditev sredstev FIHO za leto 2021 invalidskim in humanitarnim organizacijam pa bo na spletni strani FIHO objavljena predvidoma v prihodnjih dneh.
Po izredni seji se je nadaljevala 20. redna seja Sveta FIHO, na kateri so člani/-ice imenovali nova člana Nadzornega odbora, imenovali nova člana Komisije za pripravo aktov, potrdili Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, razporejanju in plačah zaposlenih v FIHO in se seznanili s predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam.

Potrditev izvolitve predsednice Sveta FIHO in imenovanje v. d. direktorja FIHO, 1. 6. 2021

Svet FIHO je na 23. dopisni seji, ki je potekala od 21. 5. 2021, do 24. 5. 2021, potrdil izvolitev Mirjam Kanalec za predsednico Sveta FIHO do konca mandata 2017-2022.
Na isti seji so člani/-ce Sveta FIHO z večino glasov vseh članov imenovali za novega vršilca dolžnosti direktorja FIHO Vilka Kolbla, mag., največ za dobo enega leta.
Kolbl ob prevzemu funkcije v. d. direktorja dodaja, da je zaradi primeža, v katerem se nahaja vodstvo FIHO in njeni organi, vključno s strokovno službo, prioritetnega pomena konsolidirati strokovno službo, jo z vzpostavitvijo ustreznega vodenja narediti operativno ter posredovati humanitarnim in invalidskim organizacijam sklepe in pogodbe za leto 2021. FIHO je kot imperativ delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij dolžna prvenstveno slediti transparentni in namenski razporeditvi sredstev v zasledovanju koristi uporabnikov socialnih programov in pripadnosti FIHO.

FIHO po skoraj devetih letih do Načrta integritete

Ljubljana, 2. 6. 2020 – danes je v prostorih Državnega sveta RS potekala 17. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

V okviru seje Sveta FIHO je najprej potekalo izobraževanje članov Sveta FIHO z naslovom: Pravni vidiki upravljanja, vodenja, nadzorovanja in odločanja v FIHO.

Člani Sveta FIHO so se na seji podrobno seznanili tudi z Načrtom integritete Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, katerega je Fundacija pripravila v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije. Načrt integritete FIHO  vsebuje skoraj 250 strani in je bil izdelan in sprejet po devetih letih od izdaje odločbe KPK-ja s katero je le-ta fundaciji naložil obvezo o njegovi izdelavi. V Načrtu integritete FIHO so ocene izpostavljenosti kršitvam integritete in korupcijskim tveganjem, identificirani so dejavniki tveganja za koruptivna, druga protipravna in neetična ravnanja ter opredeljeni ukrepi za obvladovanje teh tveganj.  Sprejem Načrta integritete je pozdravila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (https://www.kpk-rs.si/2020/05/19/fiho-sprejel-nacrt-integritete/).

Svet FIHO je za namestnico predsednika Sveta FIHO imenoval članico sveta mag. Polono ŠMID, sicer zaposleno na Združenju multiple Skleroze Slovenije.

Obvestilo

v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter drugih pristojnih služb, smo v Fundaciji FIHO sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi želimo tveganja in posledice epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 zmanjšati na minimum. Pri tem smo imeli v mislih zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, skrb za neprekinjeno delovanje Fundacije ter udejanjanje osnovnega poslanstva Fundacije in varovanje zdravja sodelavcev Fundacije.