Besedilo Javnega razpis FIHO za leto 2020

Svet FIHO je na 14. seji dne 24.9.2019 sprejel finančni načrt za leto 2020 ter besedilo

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter
Navodilo o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vlogo za leto 2020 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 4.11.2019. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO.

Za spletni program kliknete gumb SPLETNI PROGRAM, ki ga najdete pod Informacije > Dostopi za uporabnike.

Na spletu lahko prebirate: