Svet FIHO Svet FIHO je na 22. redni seji, dne 28.9.2021, sprejel finančni načrt za leto 2022 in potrdil besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO  ter
Navodilo o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij

Vlogo za leto 2022 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 2.11.2021. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO .

Organizacije se lahko za dodatne informacije glede priprave vlog za razpis obrnejo na strokovno službo FIHO na elektronski naslov info@fiho.si in na telefonsko številko +386(01) 500 77 00, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro.

Dostop do Spletnega programa Razpisi.

Na spletu lahko prebirate: