Obvestilo o odsotnosti

Obveščamo vas, da bo dne 26.4.2021, strokovna služba FIHO imela kolektivni dopust.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Vsem čestitamo ob državnem prazniku.

FIHO po skoraj devetih letih do Načrta integritete

Ljubljana, 2. 6. 2020 – danes je v prostorih Državnega sveta RS potekala 17. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

V okviru seje Sveta FIHO je najprej potekalo izobraževanje članov Sveta FIHO z naslovom: Pravni vidiki upravljanja, vodenja, nadzorovanja in odločanja v FIHO.

Člani Sveta FIHO so se na seji podrobno seznanili tudi z Načrtom integritete Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, katerega je Fundacija pripravila v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije. Načrt integritete FIHO  vsebuje skoraj 250 strani in je bil izdelan in sprejet po devetih letih od izdaje odločbe KPK-ja s katero je le-ta fundaciji naložil obvezo o njegovi izdelavi. V Načrtu integritete FIHO so ocene izpostavljenosti kršitvam integritete in korupcijskim tveganjem, identificirani so dejavniki tveganja za koruptivna, druga protipravna in neetična ravnanja ter opredeljeni ukrepi za obvladovanje teh tveganj.  Sprejem Načrta integritete je pozdravila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (https://www.kpk-rs.si/2020/05/19/fiho-sprejel-nacrt-integritete/).

Svet FIHO je za namestnico predsednika Sveta FIHO imenoval članico sveta mag. Polono ŠMID, sicer zaposleno na Združenju multiple Skleroze Slovenije.

Obvestilo

v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter drugih pristojnih služb, smo v Fundaciji FIHO sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi želimo tveganja in posledice epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 zmanjšati na minimum. Pri tem smo imeli v mislih zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, skrb za neprekinjeno delovanje Fundacije ter udejanjanje osnovnega poslanstva Fundacije in varovanje zdravja sodelavcev Fundacije.

V ta namen so uporabniki sredstev Fundacije v preteklem tednu že prejeli nakazani dvanajstini za mesec marec in mesec april 2020 z opozorilom, da obstaja zelo realna možnost, da Fundacija letošnjega finančnega načrta ne bo uspela realizirati, zato naj  organizacije ravnajo s sredstvi FIHO skrajno skrbno in preudarno.

Delo strokovne službe do nadaljnjega poteka na daljavo, vsi zaposleni pa smo dosegljivi preko svojih elektronskih naslovov, oziroma telefonske številke fundacije 01 500 77 00.

O morebitnih bistvenih novih dogodkih in predvidevanjih, ki bi lahko pomembno vplivali na delovanje in poslovanje Fundacije, vas bomo sproti obveščali. 

Vlado Kukavica
direktor

                                                                                              

Poročanje za leto 2019

Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2019 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 29.2.2020. Organizacije bodo poročale preko spletnega programa “FIHO Razpisi”, ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2019. Poročilo je na voljo od 28.1. dalje in ga bo potrebno zaključiti do 29.2.2020. Poročanje je razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2019. Drugi vsebuje poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Glede na to, da je letos zadnji dan roka oddaje poročila sobota, ki je v FIHO dela prost dan, se v skladu z dosedanjo prakso rok prenese na prvi naslednji delovni dan in sicer: ponedeljek, 2.3.2020.!

Poleg poročanja je za zveze, ki imajo s sklepom za leto 2020 odobrena sredstva na lokalni ravni, od danes dalje odprt obrazec ‘Razdelilnik’, kjer so obvezane vnašati podatke za svoja lokalna društva. Rok za oddajo razdelilnika je 31.3.2020

Potrjen finančni načrt FIHO za 2020 ter razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2020

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na 14. seji dne 24.9.2019 sprejel finančni načrt za leto 2020 ter besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev letu 2020. Svet fundacije je sprejel finančni načrti FIHO za leto 2020 v višini 17.700.000 EUR, poleg tega pa je obravnaval in tudi sprejel besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2020.
Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 17.175.000,00 EUR, od tega je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvideno 11.163.750,00 EUR, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 6.011.250,00 EUR.
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS v petek, 4. oktobra 2019. Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa, to je ponedeljek, 4.november 2019.

Slavnostna akademija ob 20 letnici fundacije

V četrtek, 17. januarja 2019 bo ob 17.uri v Cankarjevem domu potekala slavnostna akademija ob 20. letnici fundacije. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan. Pred slavnostnim dogodkom se bodo med 12. in 17. uro v II. preddverju Cankarjevega doma obiskovalcem predstavile invalidske in humanitarne organizacije, ki svoje programe, delovanje in naložbe financirajo s sredstvi fundacije. Vabljeni, da nas obiščete.

Poročanje za leto 2018

Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2018 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 28.2.2019. Organizacije bodo poročale preko spletnega programa “FIHO Razpisi”, ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2018. Poročilo je na voljo od 15.1. dalje in ga bo potrebno zaključiti do 28.2.2019. Poročanje je razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2018. Drugi vsebuje poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Read more “Poročanje za leto 2018”