Državni zbor sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije

Državni zbor je na seji 16. 3. 2022 sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Šesto mandatno obdobje bo pričelo teči po izteku mandata članom Sveta FIHO v mandatnem obdobju 2017 – 2022. V Svet Fundacije se za dobo petih let imenujejo:

– na predlog reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije

1. Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Midhet HUSKIĆ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Iztok MRAK, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Jože OKOREN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
8. Špela Šuteršič, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Lojze TOMAŽEVIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
10. Petra ZAJC, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

– na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj:
11. mag. Nuška JERMAN

– na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

– na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Miha KUHAR

– na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
14. mag. Nataša JAN, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
15. Gregor KOBAL, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
16. Dragica Sajko, Društvo za cistično fibrozo
17. Nataša Sorko, Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
18. Jožef TIVADAR, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
19. dr. Janja ZAVRŠNIK, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
20. Špela ZGONC, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske

Svet FIHO je imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja fundacije

G. Borut Sever je skladno s sklepom 25. redne seje Sveta FIHO, ki je potekala dne 24. 2. 2022, s 1. 3. 2022, od bivšega v. d. direktorja Vilka Kolbla, mag., prevzel poslovodenje strokovne službe kot novi vršilec dolžnosti direktorja.

Funkcijo vršilca dolžnosti direktorja bo g. Sever v skladu z akti FIHO opravljal do izdaje soglasja Vlade RS k njegovemu imenovanju za direktorja.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi:
https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/intervju-z-borutom-severjem-novim-direktorjem-fiha/614131

Umrl član Sveta FIHO g. Ivo Jakovljevič

Sporočamo vam žalostno novico, da nas je iznenada in nepričakovano zapustil član Sveta FIHO g. Ivo Jakovljevič.

Ivo Jakovljevič je bil petnajst let član Sveta FIHO, član Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, podpredsednik Sveta FIHO in član številnih delovnih skupin v okviru fundacije. Vseskozi je aktivno sodeloval pri uresničevanju poslanstva FIHO, se zavzemal za uresničevanje pravic invalidov in za  izboljšanje kakovosti življenja različnih ranljivih skupin.

Spominjali se ga bomo po  izjemni kritičnosti do različnih poizkusov politike v smeri kakršnegakoli krnjenja pridobljenih pravic invalidov.

Pogrešali ga bomo kot strokovnega sodelavca in izjemnega prijatelja.

Naj počiva v miru.

Strokovna služba FIHO

Svet FIHO na 24. redni seji, dne 25. 1. 2022 imenoval novega direktorja

Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, so na 24. redni seji Sveta FIHO, ki je potekala dne 25. 1. 2022, za novega direktorja fundacije imenovali Boruta Severja.

Borut Sever, ki je do sedaj vodil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), je dobil večino glasov 23-članskega Sveta FIHO. Svet direktorja imenuje za petletni mandat, soglasje pa mora dati še Vlada.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.delo.si/novice/slovenija/en-kandidat-ostopil-ostajajo-se-stirje/

SREČNO 2022

Beseda ‘srečno’ ni in naj ne bo le izraz navade, hiter stisk roke in bežni nasmeh. Je iskrena želja, ki v nas odzvanja še dolgo po tem, ko pospravimo novoletne okraske. V prihajajočem letu Vam želimo sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Ekipa FIHO

Svet FIHO sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2022

Ljubljana, 21.12.2021. Svet FIHO je na 23. seji dne 21.12.2021 sprejel razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2022. Organizacijam so bili že posredovani sklepi o razporeditvi in pripadajoče pogodbe v podpis.

Na isti seji so svetniki sprejeli tudi Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2020 in potrdili liste nadzornikov za izvajanje nadzora o namenski porabi sredstev FIHO.

 

Odpiranje vlog

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta dne 8. in 10. 11. 2021 odprli vloge, prispele na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022.

Člani sveta FIHO soglasno sprejeli Finančni načrt za leto 2022

Danes  je na sedežu FIHO potekala 22. redna seja Sveta FIHO.  Člani sveta so soglasno sprejeli Finančni načrt FIHO za leto 2022 v višini 19.200.000,00 in sicer:

  • za delovanje fundacije: 550.000,00 EUR
  • za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
  • za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR

in pripadajoče besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu v petek, 1. 10. 2021.

V zvezi z javnim razpisom bodo upoštevajoč epidemiološke ukrepe potekali informativni dnevi in sicer:

.  za HUMANITARNE organizacije v ponedeljek dne 4. 10. 2021 od 9.00 – 12.00 ure in

.  za INVALIDSKE organizacije v torek dne 5. 10. 2021 od 9.00 – 12.00 ure.

Svetniki so obravnavali tudi Poročilo o delu in finančnem poslovanju  FIHO v letu 2020 in imenovali delovno skupino, ki bo pripravila čistopis z vključenimi dopolnitvami iz razprave.

Posodobljena je bila sestava Delovne skupine za uresničevanje načrta integritete FIHO.

 Svetniki so obravnavali in sprejeli vse predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam v zvezi z razporeditvijo rezervnih sredstev in tudi predloge v zvezi s ponovnimi obravnavanimi vlog organizacij na podlagi pritožb zoper sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev.

Odlikovanje zveze slepih in slabovidnih

V ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 11. uri je v parku Vile Podrožnik potekala posebna slovesnost, na kateri je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob stoletnici delovanja državno odlikovanje zlati red za zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Slovesnega dogodka se je udeležila Mirjam Kanalec, predsednica Sveta FIHO, Vilko Kolbl, mag., v. d. direktorja pa je organizaciji ob prejemu državnega odlikovanja čestital in zaželel uspešno delovanje tudi v prihodnje.