Pretekla naročila

IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV FUNDACIJE

IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV FUNDACIJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

IZVAJANJE KADROVSKE FUNKCIJE FUNDACIJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

IZVAJANJE IT STORITEV - SPLETNA APLIKACIJA

IZVAJANJE IT STORITEV - DODATNE STORITVE

Naročilo izvaja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik za oddajo predmetnega naročila v skladu z 21. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); v nadaljevanju ZJN-3) ni zavezan izvesti javnega naročila. Naročilo storitev bo naročnik izvedel po enostavnem postopku v skladu s Pravilnikom o javnem naročanju