Sklep o razporeditvi sredstev za 2020 za invalidske organizacije

Sklep o razporeditvi sredstev za 2020 za humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO IO za leto 2020

Razporeditev sredstev FIHO HO za leto 2020