Sklep o razporeditvi sredstev za 2021 za invalidske organizacije

Sklep o razporeditvi sredstev za 2021 za humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO HO za leto 2021

Razporeditev sredstev FIHO IO za leto 2021