FIHO upravlja Svet FIHO, ki ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.

Člani

1. Vinko BILIĆ, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Brane BUT, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Mirjam KANALEC, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Milan KLAJNŠEK, predlagatelj:  Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
5. Zdenka ORNIK, predlagatelj: Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. Andrej PAGON, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, predlagatelj:  YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
8. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Polona ŠMID, predlagatelj: Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Na predlog Rdečega križa Slovenije:
10. Alojz KOVAČIČ

Na predlog Slovenske Karitas:
11. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
12. Ljubo HANSEL

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij, so imenovani:
13. mag. Edo Pavao BELAK, predlagatelj:  Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT
14. Eva GRAČANIN, predlagatelj: Društvo LEGEBITRA
15. Darjan MENCIGAR, predlagatelj: Društvo STIGMA
16. Nataša JAN, predlagatelj: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
17. Dragica SAJKO, predlagatelj: Društvo za cistično fibrozo
18. Janja ZAVRŠNIK, predlagatelj: Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
19. Ljiljana VUČENOVIĆ, predlagatelj: Društvo za nenasilno komunikacijo DNK

V Svet FIHO so kot predstavniki Vlade Republike Slovenije imenovani:
20. Damijan JAGODIC, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za zdravje
21. Davorin KOPŠE, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za finance
22. Tomaž ČUČNIK, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

NADZORNI ODBOR – 3 člani:

  • 1 na predlog invalidskih organizacij
  • 1 na predlog humanitarnih organizacij
  • 1 na predlog Vlade RS

Nadzorni odbor FIHO izvaja nadzor nad poslovanjem FIHO in je pritožbeni organ v postopkih odobritve sredstev FIHO.