FIHO upravlja Svet FIHO, ki ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.

Člani

1. Vinko BILIĆ, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Brane BUT, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Ivo JAKOVLJEVIČ, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Mirjam KANALEC, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Milan KLAJNŠEK, predlagatelj:  Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
6. Zdenka ORNIK, predlagatelj: Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Andrej PAGON, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
8. Martina PISKAČ, predlagatelj:  YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
9. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL, predlagatelj:  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
10. Polona ŠMID, predlagatelj: Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Na predlog Rdečega križa Slovenije:
11. Alojz KOVAČIČ

Na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Ljubo HANSEL

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij, so imenovani:
14. mag. Edo Pavao BELAK, predlagatelj:  Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT
15. Eva GRAČANIN, predlagatelj: Društvo LEGEBITRA
16. Darjan MENCIGAR, predlagatelj: Društvo STIGMA
17. Alojz RUDOLF, predlagatelj: Zveza društev diabetikov Slovenije
18. Dragica SAJKO, predlagatelj: Društvo za cistično fibrozo
19. Simona STEGNE, predlagatelj: Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
20. Ljiljana VUČENOVIĆ, predlagatelj: Društvo za nenasilno komunikacijo DNK

V Svet FIHO so kot predstavniki Vlade Republike Slovenije imenovani:
21. Damijan JAGODIC, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za zdravje
22. Davorin KOPŠE, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za finance
23. Tomaž ČUČNIK, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

NADZORNI ODBOR – 3 člani:

  • 1 na predlog invalidskih organizacij
  • 1 na predlog humanitarnih organizacij
  • 1 na predlog Vlade RS

Nadzorni odbor FIHO izvaja nadzor nad poslovanjem FIHO in je pritožbeni organ v postopkih odobritve sredstev FIHO.