FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

15 let FIHO

 

15 let delovanja FIHO

12.6.2013 je na Brdu pri Kranju potekala prireditev ob 15. obletnici delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO). Slavnostni govornik bil predsednik državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber, ob dogodku pa se je s plakati predstavila večina invalidskih in humanitarnih organizacij, ki jih je FIHO podprl od leta 1998.

Temeljni namen fundacije je, da s svojim financiranjem prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost in enake priložnosti najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Fundacija s svojimi sredstvi tako bistveno pripomore pri delovanju velikega števila invalidskih in humanitarnih organizacij. V petnajstih letih je finančno podprla 112 organizacij: 29 invalidskih in 83 humanitarnih, ki jim v tem obdobju je skupno namenila več kot 229 milijonov evrov. Glavni cilj uporabe sredstev fundacije pa je pomoč ljudem, neposrednim in posrednim uporabnikom storitev invalidskih in humanitarnih organizacij.

FIHO je danes sodobna fundacija. Ima ustvarjalno in povezovalno vlogo, zagotavlja stabilnost financiranja in tako pomaga izboljševati kakovost življenja uporabnikov storitev invalidskih in humanitarnih organizacij.

Izdana je bila publikacija:
Od številk k ljudem - ob 15. obletnici delovanja FIHO

Govor predsednika Sveta FIHO Gregorja Kobala:

Spoštovane gospe in gospodje sveta in strokovne službe FIHO, spoštovani predsednik državnega zbora gospod Janko Veber, spoštovani generalni direktor Direktorata za socialne zadeve pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Davor Dominkuš, spoštovani ostali visoki gostje.

15, 94, 118, 150.000, 350.000, milijoni... Iz predstavitvenih del na razstavi in publikacije bi lahko izluščili še veliko več številk, a bi kljub temu ne mogli izmeriti zaupanja, vztrajnosti in poguma, zato preidimo k ljudem, vam, ki ste skozi vsa ta leta v organizacijah in fundaciji predstavljali prav to, vztrajnost in pogum.

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji letos obeležuje 15. obletnico delovanja. Od vsega začetka se je v njenih organih zvrstilo skoraj 100 ljudi, njen osnovni namen, da s svojim financiranjem prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost in enake priložnosti najbolj ogroženih skupin prebivalstva, pa se ni spremenil. Na podlagi naših izkušenj in zbranih podatkov ocenjujemo, da sredstva fundacije letno pomagajo okrog 150.000 neposrednim uporabnikom invalidskih organizacij in kar 350.000 uporabnikom humanitarnih organizacij. Brez teh sredstev bi invalidske in humanitarne organizacije ne zmogle opraviti tako veliko koristnega dela in nuditi pomoči invalidom in uporabnikom humanitarnih organizacij, predvsem bolnim, ostarelim in socialno najšibkejšim.

Predvsem v zadnjem letu opažamo, da fundacija ni izvzeta iz poslabšanja splošnega socialno-gospodarskega položaja v državi. Trend padanja prilivov sredstev v fundacijo, razen redkih izjem, je namreč postal že stalnica, kar lahko v prihodnosti še dodatno poveča socialno razdvojenost. Del razlogov za manjše prilive je v manjši kupni moči prebivalstva, del pa tudi v pravni ureditvi tega področja. Država bi lahko pomagala tako, da bi poleg že sprejetega Zakona o davku na srečke, pripravila tudi ustrezno zakonodajo za obdavčitev ilegalnih ponudnikov iger na srečo ter novo oz. dodatno obdavčitev drugih oblik iger na srečo, predvsem množice vsakodnevnih nagradnih iger različnih domačih in spletnih organizatorjev. Menim, da bo brez vzporednih ukrepov za zagotavljanje nadomestnih virov za financiranje fundacije, izpad zelo občuten. Ob tem velja izpostaviti tudi dejstvo, da se fundacija iz leta v leto, ob vse večjem obsegu sredstev za prijavljene programe, srečuje tudi z vse večjim številom invalidskih in humanitarnih organizacij, ki se prijavljajo na razpis za razdelitev sredstev. Na lanski razpis se je skupaj prijavilo kar 118 invalidskih in humanitarnih organizacij.

Med pomembnejšimi izboljšavami delovanja fundacije v zadnji letih so vsekakor dopolnjena Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov s klasifikacijo uporabnikov invalidskih in humanitarnih organizacij. V skladu z odzivnim poročilom Računskega sodišča je fundacija sprejela nova merila in kriterije za ocenjevanje in razporejanje finančnih sredstev FIHO. Sočasno je stekel tudi projekt spletnega prijavljanja organizacij na vsakoletni razpis za razdelitev sredstev fundacije. V lanskem letu so se organizacije tako prvič v celoti uspešno prijavljale na razpis zgolj s spletno prijavo, letos spomladi pa so na spletu oddale tudi poročila.

V zadnjih letih je bilo v zakonodaji, ki ureja sestavo sveta fundacije, kar nekaj sprememb, predvsem glede dodatnih omejitev za članstvo v svetu fundacije. Upam, da bomo sedanji svetniki in strokovna služba uspeli uspešno voditi fundacijo v zanjo zelo pomembnih časih, ko se mora soočati z zaostrovanjem razmer pri pridobivanju finančnih virov in vse večjimi potrebami organizacij, ki jih (so)financira. Prepričan sem, da se bomo skupaj zmogli uspešno soočiti z vsemi prihodnjimi izzivi ter se veseliti dejstva, da so nam koncesijske številke prinesle zmagoslavje, morda celo srečo.


©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji