FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Finančni načrt in Javni razpis FIHO za leto 2013

Svet FIHO je sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2012 in finančni načrt za leto 2013 

(Ljubljana, 2. oktober 2012) – Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO) so na današnji seji sprejeli rebalans finančnega načrta za leto 2012 in finančni načrt za leto 2013. Določili so tudi vsebino besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2013.

Rebalans proračuna za leto 2012 znaša 26.160.000 evrov, kar je 5.760.000 evrov več od finančnega načrta. Razlog za povečanje je predvsem večji priliv koncesijskih dajatev Loterije Slovenije iz naslova rekordne sedmice v februarju letošnjega leta, delno pa tudi nove igre na srečo Eurojackpot. Svetniki so sklenili, da bodo invalidske in humanitarne organizacije za svoje programe za letos dobile dodatnih 1.300.000 evrov (invalidske organizacije) in 700.000 evrov (humanitarne organizacije). Preostala sredstva pa se oblikuje v rezervo za blaženje izpada mesečnih prilivov koncesionarjev iz naslova iger na srečo, tako da lahko tečejo izplačila invalidskim in humanitarnim organizacijam na podlagi sklepov za leto 2012 brez večjih pretresov.

Po sprejetem finančnem načrtu bo proračun FIHO prihodnje leto 2013 znašal 22.850.000 evrov, kar je okoli 12 odstotkov več od lanskega finančnega načrta.

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2013 bo predvidoma objavljen 12. oktobra v Uradnem listu RS in na spletni strani FIHO (www.fiho.si). Razpisanih sredstev bo 22.164.500 evrov, od tega bo 14.406.925 evrov namenjeno invalidskim organizacijam, 7.757.575 evrov pa humanitarnim organizacijam. Fundacija bo za razpis 2013 zaradi nekaterih novosti pripravila posebno izobraževanje oziroma informativne dneve, in sicer za invalidske organizacije 15. in 17. oktobra, za humanitarne organizacije pa 16. in 18. oktobra. Novost tokratnega razpisa bo namreč obvezno spletno prijavljanje na razpis, zaradi česar so svetniki FIHO obravnavali več aktov, ki jih je bilo treba uskladiti s to novostjo: Prikaz vnosnih polj v okviru obrazcev FIHO-1 in FIHO-2 za prijavo na javni razpis, Protokol za prijavo v spletni program FIHO, Pravilnik o varovanju osebnih in trajnih podatkov v FIHO in Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij s klasifikacijo uporabnikov in storitev.

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji