FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Pobuda zoper nezakontim internetnim igram na srečo

Fundacija FIHO: Država naj ukrepa zoper tiste, ki nezakonito prirejajo internetne igre na srečo

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je pozval pristojne organe naj čimprej ukrepajo zoper tiste, ki nezakonito prirejajo internetne igre na srečo - V Evropskem parlamentu je bila sprejeta resolucija, ki med drugim pravi, da morajo prireditelji spletnih iger na srečo delovati v skladu z zakonodajo države članice, kjer potrošnik (igralec) prebiva.

(Ljubljana, 20. april 2009) Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji razpravljal o škodljivih posledicah nezakonitega prirejanja internetnih iger na srečo za invalidske, humanitarne in športne organizacije ter za oba domača prireditelja iger na srečo (Loterije Slovenije in Športne loterije). Pristojne organe je pozval, naj čimprej spremenijo zakonodajo na področju iger na srečo in obdavčijo tuje prireditelje internetnih iger na srečo ali pa naj njihovo delovanje na območju Republike Slovenije prepovedo.

Člani Sveta Fundacije FIHO se sklicujejo na 6. člen Zakona o igrah na srečo, ki določa, da je za sprejemanje vplačil za igre na srečo ali za opravljanje drugih storitev v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe v Republiki Sloveniji prepovedano. Poleg tega je Evropski parlament nedavno sprejel resolucijo, ki pravi, da morajo prireditelji spletnih iger na srečo delovati v skladu z zakonodajo države članice, kjer potrošnik (igralec) prebiva. To pomeni, da tuji ponudniki spletnih iger na srečo (predvsem športnih stav) na območju Republike Slovenije delujejo nezakonito, zato so člani Sveta Fundacije FIHO pozvali pristojne organe, naj nemudoma ukrepajo in ravnajo v skladu z zakonodajo. Poleg tega naj država čimprej odstrani >nerazumne prepreke za slovenske prireditelje iger na srečo< tako, da se jim omogoči >pridobivanje zakonitih koncesij za prirejanje lastnih internetnih iger<. Po nekaterih izračunih sta namreč obe fundaciji (Fundacija FIHO in Fundacija za šport), ki se financirata s koncesijami od prirejanja iger na srečo, zaradi neurejenih razmer na slovenskem trgu leta 2006 izgubili najmanj šest milijonov sredstev na leto, letos pa naj bi zaradi porasta števila internetnih igralcev izgubili 24 milijonov evrov.

Boris Šušteršič, član Sveta Fundacije FIHO in predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije, je opozoril na vse bolj agresivno oglaševanje tujih ponudnikov internetnih iger na srečo (nedavno je eden od tujih ponudnikov delil oglasne lističe s kuponov za pet evrov) in menil, da sta zaradi popuščanja in nedoslednosti države lahko ogroženi obe fundaciji, s tem pa številne invalidske, humanitarne in športne organizacije. "Gre za eklatantno kršenje zakonodaje", je poudaril Boris Šušteršič.

Janez Jug, direktor Fundacije FIHO, je povedal, da so domači prireditelji iger na srečo obdavčeni približno 30-odstotno, kar je v primerjavi z dajatvami, ki jih tuji prireditelji plačujejo v državah, kjer imajo svoje sedeže (na primer na Giblatarju), občutno več. Poleg tega pa na ozemlju suverene Republike Slovenije delujejo nezakonito.

Predstavljena je bila tudi nedavno izvedena Javnomnenjska raziskava ki je v zvezi s tem pokazala, da se kar dve tretjini Slovencev strinja, da bi morali tudi tuji ponudniki iger na srečo plačevati koncesijo. Po rezultatih raziskave igra igre na srečo dve tretjini anketirancev; večina (skoraj polovica) samo takrat, ko je dobitek velik. Največji delež je tistih igralcev iger na srečo, ki mesečno namenijo za igranje do 10 evrov (65,2 odstotka). Večina jih igra igro Loto, med tistimi, ki za igre na srečo namenijo na mesec največ, pa so igralci v igralnicah ali igralnih salonih ter tisti, ki redno igrajo na športnih stavah ali pri tujih ponudnikih internetnih (športnih) stav.

Člani Sveta Fundacije FIHO so na današnji seji sprejeli tudi sklep, da se nerazporejena sredstva (0,72 milijona evrov) iz leta 2008 razdelijo med humanitarne in invalidske organizacije, pri tem pa se upošteva, da gredo ta sredstva za socialno ogrožene skupine in posameznike.


Za dodatne podatke o seji Sveta Fundacije FIHO: Janez Jug, direktor Fundacije FIHO, 01/500 77 00

Povezave: RAZISKAVA MED SLOVENSKIMI GOSPODINJSTVI O IGRANJU IGER NA SREČO

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji