FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za pripravo aktov FIHO - 1. mandat 1990 - 2003Predsednik:

1. Imre JEREBIC

Člani:

2. Nevenka AHČAN
3. Marjan BIZILJ
4. Igpr HRAST
5. Ivan PERŠAK
6. mag. Aljoša REDŽEPOVIČ
7. Slavko RIBAŠ
8. Stanislav ŽIGON
9. mag. Janez DROBNIČ

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji