FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za pripravo aktov FIHO - 3. mandat 2008 - 2013Predsednik:

1. Boris Šuštaršič


Namestnica predsednika:

2. mag. Nataša Dernovšček Hafner


Člani:

3. mag. Tone Kladnik
4. Miran Krajnc
5. Franc Dolenc
6. dr. Katja Vadnal
7. Jože Okoren

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji