FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam - 2. mandat 2003 - 2007Predsednica:

1. Nevenka AHČAN


Podpredsednik:

2. Ivo Jakovljevič


Člani:

3. Midhet Huskič
4. Jože Okoren
5. mag. Aljoša Redžepovič
6. Slavko Ribaš
7. mag. Cveto Uršič

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji