FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Nadzorni odbor FIHO - 5. mandat 2017 - 2022


1. mag. Vladimir PEGAN - predsednik

2. mag. Vilko KOLBL - namestnik predsednika

3. Mitja ČANDER - član

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji