FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


Hitre komunikacijske povezave za FIHO zagotavlja T-2

 

Javni razpis 2018

Besedilo Javnega razpis FIHO za leto 2018

Svet FIHO na seji 14.9.2017 še ni sprejel Finančnega načrta za 2018 in besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev v 2018, zato je priprava vlog za 2018 odložena za nedoločen čas.

O vseh nadaljnjih aktivnostih bomo organizacije tekoče obveščali preko spletne strani www.fiho.si in elektronske pošte.

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO
ter
Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vlogo za leto 2018 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO  

Za spletni program kliknete gumb SPLETNI PROGRAM na levi strani! Na spletu lahko prebirate:
Na voljo je tudi:   Uporabniški priročnik v .pdf obliki

   


 

 

 
 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji