FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Javni razpis 2013

Besedilo Javnega razpis FIHO za leto 2013

JAVNI RAZPIS ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2013

Svet fundacije je na 2. seji 2.10.2012 sprejel dopolnjena Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij s prilogami Klasifikacij skupin in uporabnikov storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, ki jih bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam upoštevali pri pripravi predloga sklepa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013.

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu dne 12.10.2012

Vlogo za leto 2013 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Vloga je v primerjavi s preteklimi leti delno spremenjena, obliko obrazcev, ki jih vnašate v spletni program, si lahko ogledate v dokumentih:

Oblika obrazca FIHO-1  za invalidske organizacije (klikni za prenos)
Oblika obrazca FIHO-2  za humanitarne organizacije (klikni za prenos)

Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO   

Spletni program 'Razpisi' vam služi kot orodje za pripravo vloge in vnos podatkov direktno v podatkovno bazo FIHO. Za vstop potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga dobite v strokovni službi FIHO.

Za spletni program kliknete gumb SPLETNI PROGRAM na levi strani!

Na spletu lahko prebirate:
  Na voljo je tudi:
    Uporabniški priročnik v .pdf obliki
   
   
   


 

 

 
 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji