FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Svet FIHO sprejel sklep o razporeditvi sredstev za 2010

Fundacija FIHO bo v letu 2010 med 87 organizacij razdelil 22,5 milijona evrov


Ljubljana, 7. decembra (STA) - Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je danes sprejel sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010. Tako bo v letu 2010 24 invalidskih in 63 humanitarnih organizacij prejelo 22,5 milijona evrov (štiri odstotke več kot lani).

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam sta pregledali 26 vlog invalidskih organizacij in 77 vlog humanitarnih organizacij.

Invalidskim organizacijam bo v prihodnjem letu namenjeno 14,63 milijona evrov. Od tega bo za posebne socialne programe in delovanje namenjeno 8,1 milijona evrov (financirano bo 264 posebnih socialnih programov na državni in 94 programskih sklopov na lokalni ravni), za naložbe v osnovna sredstva in vzdrževanje pa 2,33 milijona evrov.

Ob tem je predsednica komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam Mateja De Reya opozorila na vedno več invalidskih organizacij s statusom, zato je tudi toliko zahtevkov za sofinanciranje. Če neka organizacija pridobi status invalidske organizacije, to še ne pomeni avtomatičnega vstopa do sredstev Fundacije Fiho, je dejala Mateja De Reya.

Tudi predsednik komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam Nace Kovač je poudaril, da je vsako leto več organizacij, ki želijo vse več sredstev, teh pa, da bi vsem ugodili, ni dovolj. Poleg tega je komisija ugotovila, da se pojavlja vse več organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije, vendar je iz vsebine njihovih programov razvidno, da ne sodijo na področje humanitarnosti.

"Zato se je treba potruditi, da se zakon o humanitarnih organizacijah spremeni," je še dejal Nace Kovač in dodal, da ima tudi marsikatera organizacija, ki je sicer invalidska organizacija, status humanitarne organizacije. Sicer bo med humanitarne organizacije v letu 2010 razdeljeno 7,9 milijona evrov.

   
   

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji