FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Svet FIHO - 1. mandat 1990 - 2003Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 27 članov. Dva člana sta predstavnika Vlade RS in ju imenuje Vlada RS. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih imenuje na predlog uporabnikov Državni zbor RS.

- mag. Janez DROBNIČ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
- Janko KUŠAR - Minister brez resorja - odgovoren za koordinacijo delovnih teles Vlade RS s področja socialnega varstva

V Svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij so za dobo petih let imenovani naslednji predstavniki uporabnikov:

1. Ivan PEZELJ - na predlog Rdečega križa Slovenije
2. Imre JEREBIC - na predlog Slovenskega Karitasa
3. Drago KUPNIK - na predlog Gorske reševalne službe

Na predlog invalidskih organizacij:

4. Nevenka AHČAN - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
5. Mira DIMIC - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
6. Jože MIKLAVIČ - Društvo invalidski forum Slovenije
7. mag. Marjan HUDOMALJ - Društvo bolnikov in invalidov z ankilozirajočim spondilitisom Slovenije DASS
8. Lado KOCIJAN - Zveza društev vojnih inalidov Slovenije
9. Marjan KROFLIČ - Zveza delovnih invalidov Slovenije
10. Ivo JAKOVLJEVIČ - Društvo distrofikov Slovenije
11. Ivan PERŠAK - Zveza paraplegikov Slovenije
12. mag. Aljoša REDŽEPOVIČ - Zveza gluhih in naglušnih Slovenije
13. Slavko RIBAŠ - Društvo laringektomiranih Slovenije
14. Ivo ŠKOF - SOŽITJE - Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
15. Zora TOMIČ - SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
16. Jože ZUPANC - Zveza društev invalidov vojn Slovenije
17. Stanislav ŽIGON - Društvo multiple skleroze Slovenije

Na predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih dobrodelnih organizacij:

18. Marjan BIZILJ - Zveza društev upokojencev Slovenije
19. Jože DAROVEC - Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT
20. Jože FAGANEL - Društvo hemofilikov Slovenije
21. Igor HRAST - OZARA - Nacionalno združenje za kakovost življenja
22. Metka KLEVIŠAR - Slovensko društvo HOSPIC
23. Marja STROJIN - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
24. Rado ŠKRABAR - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
25. Štefan TEMLIN - Trepetlika - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji