FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Sestava - organi FIHO

Svet FIHO - 4. mandat 2012 - 2017


Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.

Na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije:

Predsednik sveta FIHO:
Gregor KOBAL

Namestnik predsednika sveta FIHO:
Ivo JAKOVLJEVIČ

Člani:

1. Mira MAJKIĆ, predlagatelj: Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma
2. Violeta BILEK,
predlagatelj: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
3. Mateja DE REYA,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Ivo JAKOVLJEVIČ,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Petra ZAJC,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. Mirjam KANALEC,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Drago KOPRČINA,
predlagatelj: – Združenje vojnih invalidov 91
8. Aleksandra RIJAVEC ŠKERL,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Drago ŠAJN,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
10. Roman VELIKONJA,
predlagatelj: – Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

Na predlog Rdečega križa Slovenije:
11. Drago KUPNIK

Na predlog Slovenske Karitas:
12. Peter TOMAŽIČ

Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Ljubo HANSEL

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
14. Ilija ANTOLOVIČ, predlagatelj: – Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, Ljubljana
15. Srečko BRUMEN, predlagatelj: – Novi paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Ljubljana
16. dr. Nataša DERNOVŠČEK HAFNER, predlagatelj: – Društvo Projekt človek, Ljubljana
17. Gregor KOBAL, predlagatelj: – Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren
18. Alojz RUDOLF, predlagatelj: – Društvo diabetikov Trbovlje, Trbovlje, Zveza društev diabetikov Slovenije, Ljubljana, Društvo diabetikov Škofja Loka
19. mag. Uroš SAJKO, predlagatelj: – Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Ig
20. Ljiljana VUČENOVIĆ, predlagatelj: – Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana


V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenije se s 14.6.2012 kot predstavnike Vlade Republike Slovenije imenujejo:
21. Damijan JAGODIC, predlagatelj: – Vlada RS, Ministrstvo za zdravje
22. Peter Svetina,
predlagatelj: – Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
23. dr. Tadej Kotnik,
predlagatelj: – Vlada RS, Ministrstvo za finance


Ljubljana, 10.7.2012

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji